נפילה במסיבת חילופי זוגות ונכות – הקטנת פיצוי מ380,000 ₪ ל23,200 ₪

תיק שהסתיים בהצלחה לאחרונה במשרדנו במסגרתו הצלחנו להקטין את סכום הפיצוי שנתבע מלקוחת המשרד בסך של 380,000 ₪ עקב נפילה במהלך מסיבת חילופי זוגות.  

הסיטואציה כפי שתפורט בהמשך מדגישה את חשיבות ניהול תיק שיכול היה להסתיים בערכים משמעותיים כנגד לקוחת המשרד באמצעות עורך דין העוסק ספציפית בתחום נזקי הגוף והביטוח.

במקרה המתואר לעיל, עם קבלת התיק לטיפול משרדנו, לאחר שהתיק נוהל בידי משרד עורכי דין שאינו עוסק בתחום, פנינו לבירור נסיבות העניין והתברר לנו כי, נסיבות האירוע בכללותו מקנות אחריות וזכות תביעה ללקוחת המשרד כנגד צדדים שלישיים, במסגרת ניהול התיק נוהלו הליכים נוספים כנגד בעלי הנכס, העירייה וגורמים פוטנציאליים נוספים החבים באחריות מכרעת ו/או משותפת לקרות האירוע ובסופו  של יום עלה בידנו להפחית משמעותית את סכום התביעה כך שהלקוחה נאלצה בסופו של יום לשאת בסך של 6% מסכום התביעה המקורי בלבד!!

קבעו איתנו פגישת ייעוץ
ללא התחייבות​

דילוג לתוכן