הצהרת נגישות

במשרד עורכי דין מייקל ברקון נוטריון וגישור אנו שואפים להבטיח גישה רחבה ככל האפשר לשירותים הדיגיטליים שאנו מספקים, לרבות גישה לשירותי אינטרנט לכלל המשתמשים, במיוחד לבעלי מוגבלויות באמצעות הנגשת האתר רענון תכנים וסיפוק חווית גלישה שווה לכולם ככל האפשר ברוח המלצות תקני נגישות תוכן האינטרנט הישראלי והבינלאומי WCAG 2.1.


דוגמאות להתאמות נגישות באתר:
תפריט הנגשה בקליק של חברת הנגשת אתר אינטרנט המציג בפני המשתמש כפתורי ההגשה לגלישה באתר. לאחר בחירת נושא בתפריט יש להמתין לטעינת הדף.
התוכנה פועלת בדפדפן (browser) : Chrome, Firefox, Safari, Opera בכפוף לתנאי והגדרות היצרן.

אפשרויות הנגישות בתפריט:
• התאמה לניווט מקלדת- אפשרות לניווט ע"י מקלדת
• התאמה לקורא מסך – התאמת האתר עבור טכנולוגיות מסייעות כגון NVDA , JAWS
• חסימת הבהובים – עצירת אלמנטים נעים וחסימת הבהובים
• הגדלת פונט האתר -4 גדלים שונים
• התאמות ניגודיות – שינוי ניגודיות צבעי האתר
• התאמת האתר ללקות בשל עיוורון צבעים
• שינוי פונט לקריא יותר
• הגדלת הסמן ושינוי צבעו לשחור או לבן
• הגדלת התצוגה ב-200%
• הדגשת קישורים באתר
• הדגשת כותרות באתר
• הצגת תיאור אלטרנטיבי לתמונות
• הצהרת נגישות
• שליחת משוב נגישות

הסדרי נגישות במשרד
•  חניות נכים בסמוך למשרד.
•  גישה נגישה בקומת הקרקע ל-2 מעליות (המשרד נמצא בקומה 3).

2 תאי שירות לנכים בקומה
 • דלפק כניסה במשרד הנותן שירות.
•  אזורי המתנה במשרד.
 • מוקד טלפוני פעיל 24/7.
 • דרכי התקשרות נוספות- פקס: 077-5558735, מייל: office@law-mb.com
 

פניה לרכז הנגישות
אם במהלך הגלישה באתר נתקלתם בקושי בנושא נגישות, נציג הנגישות של המשרד עומד לרשותכם:
עו"ד ניר ברקון
טלפון- 04-8222388
אימייל- nir@law-mb.com
כתובת למשלוח דואר- דרך חיפה 37, קרית אתא


 

מדיניות פרטיות 

במשרד עורכי דין מייקל ברקון נוטריון וגישור אכפת מפרטיות. אנו שואפים להעמיד אתר משרד עורכי דין שיעמוד בסטנדרטים של פרטיות. הצהרת פרטיות זו מסדירה את המדיניות שלנו לגבי איסוף, שימוש, אחסון וגילוי מידע באתר האינטרנט שלנו law-mb.com וכל תוכן ו/או כתובות דפים נוספים הכלולים תחת האתר. 

 

 

 

האמור במסמך זה מנוסח בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, והינו מיועד לנשים וגברים כאחד.

הבהרה חשובה !! אם אינך מסכים לתנאי כלשהו בתנאי הצהרת פרטיות זו, אנא הפסק את הגלישה וכל שימוש אחר באתר.

 

 מדיניות הצהרת פרטיות זו מחייבת, ותחול בכל צפייה, גלישה, העלאת תוכן, וכל שימוש אחר באתר על ידי כל משתמש, ובאמצעות כל אמצעי או מכשיר כלשהו 

אין חובה חוקית להסכים למסירה או לאיסוף המידע, או להצהרת פרטיות זו, והנך עושה זאת מרצון, בכל שימוש באתר. 

בכל שימוש באתר, הינך מצהיר ומתחייב שאתה בן 18 לפחות, או שאתה משתמש באתר באישור אחד מהוריך (או אפוטרופוס), המסכים להצהרת פרטיות זו במלואה.

האתר עשוי לכלול קישורים לאתרים שאינם בשליטתנו ואשר עשויים לאסוף ולהפיק מידע אודות הגולשים והמשתמשים בהם. כל מסירת מידע וכל שימוש אחר באתרים המקושרים, כפופים לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתרים המקושרים, ואינם בשליטתנו או באחריותנו.

 

המידע שנאסף

(1) מידע אישי שאתה מוסר לנו במסגרת השימוש האתר 

אנו עשויים לאסוף ולאחסן מידע שסופק על ידך, המזהה אותך או מתייחס אליך באופן אישי, כגון: שמך, פרטי הקשר שלך וכתובת הדוא"ל שלך. 

(2) מידע לא אישי שנאסף במסגרת השימוש באתר 

אנו עשויים לאסוף מידע לא אישי אודותיך במהלך הגלישה באתר, כגון: באילו דפים ביקרת באתר שלנו, על אילו קישורים לחצת, סוג דפדפן האינטרנט שלך וכו. 

(3) מידע מצדדים שלישיים

אנו עשויים לקבל מידע אודותיך, מרשתות חברתיות וגופים אחרים, בהתאם לתנאי השימוש של צדדים שלישיים אלה וההרשאות שהוגדרו חשבונותיך.

 

מאגר המידע

המידע שנאסף אודותיך יישמר במאגר המידע של המשרד. השימוש באתר ו/או בשירותים המוצעים על ידי המשרד במסגרת האתר, מעידים על הסכמתך להצהרת פרטיות זו וכי מידע אודותיך יישמר וינוהל במאגר כאמור. השימוש במידע שבמאגר יעשה בהתאם להוראות הצהרת פרטיות זו או על-פי הוראות כל דין, למטרות המפורטות להלן. 

 

השימוש במידע

המידע האישי אודותיך יישמר במאגר, בין היתר, למטרות הבאות:

  • כדי לאפשר לך להשתמש באתר, בתכנים הכלולים בו ובשירותים שהוא מציע.

  • ליצירת קשר כאשר אנחנו סבורים שקיים צורך בכך לצורך מתן השירותים או לקיום הוראה אחרת על-פי דין. 

  • לספק תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות.

  • רישום לניוזלטרים ורישום לחלק מהתוכניות או השירותים המוצעים על ידי המשרד, בכפוף לקבלת הסכמות על פי דין.

  • על מנת למלא אחר דרישות כל חוק, תקנה או דבר חקיקה אחר וכן על מנת לסייע לרשויות מוסמכות ולכל צד שלישי, כאשר אנחנו סבורים בתום לב כי עלינו לעשות כן. 

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, אנחנו נהיה רשאים לעשות שימוש במידע שאינו מזהה אותך אישית למטרות לגיטימיות שונות, למשל: לצורך שיפור השירותים והיישומים המוצעים באתר, התאמה של תכנים, שירותים ופרסומות המוצגים באתר, מחקר סטטיסטי לגבי אופן השימוש באתר, בשירותים ובתכנים המוצעים דרכו.

 

מסירת מידע לצד שלישי

אנו עשויים להעביר מידע אודותיך לצדדים שלישיים, לרבות נותני שירותים שונים בישראל ובחו"ל, למטרות ולשימושים המפורטים בהצהרת פרטיות זו וכן לצרכי תמיכה והפעלת האתר (לרבות באמצעות "שירותי ענן").        

         * צדדים שלישיים: השותפים העסקיים שלנו, נותני שירותים, קבלני משנה, יועצים וכל ישות אחרת שגוף שיפוטי או רגולטורי כלשהו, יורה להעניק להם גישה למידע.   

         * העברת מידע לגורמים בחו"ל: בכל מקרה שנעביר מידע אודותיך אל מחוץ לגבולות ישראל,  

          העברת המידע תבוצע בהתאם לחוק ולמדיניות פרטיות זו.

 

בנוסף, אנו עשויים להעביר מידע לצדדים שלישיים במקרים הבאים:

  1. במקרה שתפר את תנאי האתר, או אם תבצע פעולות כלשהן שנראות כהפרה של החוק.

  2. על מנת להתאים עבורך תכנים.

  3. אם נקבל צו שיפוטי או הוראה רגולטורית, המורה לנו למסור את המידע. 

 

Cookies ("עוגיות")

האתר עשוי לעשות שימוש ב-Cookies ("עוגיות") לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתרים, לאימות פרטים, כדי להתאים את העדפותיך האישיות באתר לצרכי אבטחת מידע. ה-Cookies מכילות מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקרת, משך הזמן שהיית באתר, מהיכן הגעת אל האתר, מדדים, מידע שאתה מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד. 

אם אינך מעוניין לקבל Cookies, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלך. לשם כך אנא העזר בקובץ העזרה של הדפדפן. נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא תוכל להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.  

 

אבטחת מידע

אנו משקיעים מאמצים  על מנת להגן על המידע שלך ואנו מיישמים מערכות אבטחת מידע ונהלים בהתאם. עם זאת, מערכות ההגנה ואבטחת המידע שלנו אינן חסינות לחלוטין מפני כל חדירה או גישה בלתי מורשית, והן אינן מספקות הגנה מוחלטת. לא נישא באחריות לנזק כלשהו שייגרם לך כתוצאה מחדירה, שימוש בלתי מורשה או גניבת מידע כאמור. 

כל שימוש באתר עלול לחשוף אותך למגוון סכנות הכרוכות בשימוש באינטרנט ובכלל זה: חדירה למחשב או לטלפון נייד, וירוסים, תוכנות זדוניות וכיוצ"ב. 

אנו ממליצים להתקין תוכנת אבטחה ואמצעי אבטחה נאותים לפני השימוש באתר. 

זכות לעיין במידע

על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 (להלן: "חוק הגנת הפרטיות"), כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. במידה והמידע אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן או במידה ואינך מעוניין שהמידע ישמר, הנך רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למחקו או לערער על כך באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. 
 

פנייה בעניין יש להפנות למשרד, באמצעות דוא"ל: office@law-mb.com

 

שינויים בהצהרת הפרטיות

הצהרת פרטיות זו תעודכן מעת לעת בהתאם לצורך. הגרסה המחייבת של הצהרת פרטיות זו היא הגרסה האחרונה המוצגת באתר, והנך מקבל ומסכים להצהרת הפרטיות לרבות כל ההוראות וכל תיקון ועדכון שלה. אם אינך מסכים עם הנוסח המעודכן של ההצהרה, עלייך לחדול מלעשות שימוש נוסף באתר. 

אנא עיין בעמוד זה מעת לעת על מנת לבדוק את הגרסה האחרונה והמחייבת של הצהרת פרטיות זו. 

פרטי התקשרות

שאלות, חששות או הצעות בנוגע להצהרת פרטיות זו נא צור איתנו קשר בכתובת:  office@law-mb.com   או למספר הטלפון: 04-8222388

מועד עדכון הצהרת הפרטיות 23/05/2023

מייקל עידן, עורך דין ונוטריון

מייקל ברקון – משרד עורכי דין, נוטריון וגישור

דרך חיפה 37, קומה 3 (בנין שמשינס מול איקאה) קרית אתא

טל' 04-8222388, פקסמייל 077-5558735

נייד: 052-5545940 דוא"ל idan@law-mb.com

דילוג לתוכן